2x40

корица на книга 

Публикация за архитектурно култутно наследство.