Музей Етър

навигационна система 

Навигационна система за Регионалния Етнографски Музей на Открито Етър в Габрово.

Серия от пиктограми базирани на логиката на логотипа.Музейната карта е базирана на логиката на логотипа.Entry pillars with basic information about the museum.


Museum's map follows the logic of the logo and pictograms. 


Museum's map follows the logic of the logo and pictograms.


Information boards for tickets.