Реализация

 

Концепция и дизайн на сайта
Красен Кръстев
info@imagecontext.com

Ипълнение на сайта
Цвят и пиксел
www.pixelflower.com

Запазени права
Снимка на входната страница
www.nasa.gov
Обработване - Noel Carboni
Снимка - Greg Parker
Обсерватория New Forest
www.newforestobservatory.com