Книги за любители

лого 

Обновено лого за издателството на детски книги «Книги за любители».


Логото – преди и след обновяването.