Родопска Света Гора

2004 / лого 

Корпоративнa идентичност на район в Асеновградска област, богат на културно наследство. 


Различни апликации на логото.