Helvetica BG кирилица

шрифт 

Версия за българска кирилица на "Regular" и "Bold" начертанията на шрифта Helvetica. Версиите са създадени за набора на монографията на дизайнера Стефан Кънчев. Проекта е реализиран със специалното разрешение на Linotype

С черно са означени създадените знаци за българска кирилица. Знаците в сиво са част от оригиналния пакет за руска кирилица на шрифта Helvetica.