DTL Paradox BG кирилица

шрифт 

Версия за българска кирилица на шрифта DTL Paradox Medium. Въпросната версия на шрифта е създадена специално за дизайна на плакат за конференция на тема "Правата на човека и културното наследсво". Проекта е реализиран със специалното разрешение на Dutch Type Library (DTL).