Белодробни болести

учебник 

Корици на двутомен учебник по респиратовна медицина.