Проекти / Отпечатани

Подредени като картинки хронологично 

book

book cover

InSpiro 2019

5 magazine covers

InSpiro

5 magazine covers

InSpiro

5 magazine covers

InSpiro textbook

textbook

InSpiro

5 magazine covers

InSpiro

magazine covers

Inspiro

magazine covers

Alphapretations

posters

InSpiro

списание

Картички

различни години

Hospitype

плакат

Виж картинки:

Виж списък: