Проекти / Отпечатани

Подредени като картинки хронологично 

Inspiro 2021

5 корици на списание

InSpiro 2020

5 корици на списание

2x40

корица на книга

InSpiro 2019

5 корици на списание

InSpiro 2018

5 корици на списание

InSpiro 2017

5 корици на списание

InSpiro 2016

5 корици на списание

InSpiro 2015

5 корици на списание

InSpiro 2014

4 корици на списание

Alphapretations

плакати

InSpiro 2007-14

корици на списание

The Ancient Stadium of...

идентичност

Картички

годишнини

Hospitype

плакат

Открий Съкровището

уебсайт и DVD

Karel Martens

плакати

Виж картинки:

Виж списък: