Музей Етър

навигационна система 

Навигационна система за Регионалния Етнографски Музей на Открито Етър в Габрово.

Серия от пиктограми базирани на логиката на логотипа.Музейната карта е базирана на логиката на логотипа.