Heritage ESPRIT

логотип 

Логотип с рисувани букви, базиран на калиграфия, за корпоративната идентичност на образователния проект "Heritage ESPRIT", организиран от НХА (Национална Художествена Академия) и УАСГ (Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, София) със съдействието на неправителствената организация АКТ (Асоциация за Културен Туризъм). Проекта е финансиран от Министерството на Образованието и Науката