Културен форум

лого 

Лого за културен форум на ниво държавни глави и министри на културата на страните от югоизточна европа (Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Ромъния, Турция, Федерална Република Македония, Хърватска). Форума беше организиран под партонажа на UNESCO и Council of Europe с участие на международни експерти от ICOMOS и Европейската Комисия.


Презентация, обясняваща логиката на логото.